Η θεραπευτική τεχνική της Ιόχρου Φλόγας


Η θεραπευτική τεχνική της Ιόχρου Φλόγας δόθηκε το 2010 από τον Δάσκαλο Saint Germain. Από τότε έχουν ευεργετηθεί πολλοί άνθρωποι. Είναι μια τεχνική η οποία βασίζεται στην ιδιότητα της μετουσίωσης που έχει η βιολετί ενέργεια της Ιόχρου Φλόγας.

Η τεχνική αυτή δίδεται σε επίπεδα συντονισμών. Σε κάθε ένα συντονισμό γινόμαστε κανάλια της Ιόχρου Φλόγας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να μετουσιωθεί η αιτία που προκαλεί την ασθένεια, καθώς με τη βοήθεια της Ιόχρου Φλόγας αυτή έρχεται στην επιφάνεια και όχι μόνο απλά το σύμπτωμα.

Σε κάθε συντονισμό ανοίγουμε όλο και περισσότερο, δηλαδή γινόμαστε όλο και μεγαλύτερα κανάλια της Θεϊκής αυτής ενέργειας. Επίσης μαθαίνουμε τεχνικές συγκεκριμένες που, εφαρμόζοντάς τις, μετουσιώνεται η ανισορροπία που τυχόν υπάρχει στο ενεργειακό μας σώμα. Μια ανισορροπία η οποία μεγαλώνει όλο και περισσότερο, αν δεν την αντιμετωπίσουμε, μέχρις ότου προκαλέσει πρόβλημα στο φυσικό μας σώμα. Έτσι λοιπόν, εμείς ως κανάλια της Ιόχρου Ενέργειας, βοηθάμε να μετουσιωθεί αυτό που προκαλεί την ανισορροπία αυτή και το φυσικό μας σώμα να είναι υγιές.

Όλα αυτά διδάσκονται σε βιωματικά σεμινάρια όπου μαθαίνουμε τις τεχνικές που έχουν δοθεί. Επίσης λαμβάνουμε τον αντίστοιχο συντονισμό.

Αναλυτικότερα, οι βασικοί συντονισμοί είναι:

 • 1ος Συντονισμός
 • Συντονισμός 2.1
 • Συντονισμός 2.2

Στα σεμινάρια των συντονισμών αυτών μαθαίνουμε:

 • καθαρισμούς του ενεργειακού μας σώματος - διαλογισμούς βαθιάς κάθαρσης
 • τεχνικές απαλλαγής από συνδέσεις που απορροφούν την ενέργειά μας
 • τεχνικές εφαρμογής της Βιολετί Ενέργειας για
  • προστασία
  • απαλλαγή από αρνητικά συναισθήματα
  • θεραπεία σχέσεων - καταστάσεων
 • τεχνική υλοποίησης
 • τεχνικές εξισορρόπησης - θεραπείας ψυχοσωματικών θεμάτων
 • τεχνική ενεργειακού καθαρισμού χώρων

Ολοκληρώνοντας τον συντονισμό 2.2 έχουμε ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα στα χέρια μας με το οποίο μπορούμε να κρατούμε τον εαυτό μας σε ισορροπία αλλά και να προσφέρουμε βοήθεια σε άλλους ανθρώπους.

Ο Συντονισμός 2.3 αποτελεί ένα σκαλοπάτι για τους ανώτερους συντονισμούς. Διδάσκονται ανώτερες τεχνικές καθαρισμών, θεραπείας σωματικών και ψυχικών ανισορροπιών, θεραπείας σχέσεων και προστασίας.

Ακολουθούν ανώτεροι συντονισμοί στους οποίους δίνονται ανώτερες διδασκαλίες για μια βαθιά πνευματική ανέλιξη. Σε αυτούς τους συντονισμούς λαμβάνεται το χρίσμα του δασκάλου του Αγγελικού Θεραπευτικού Συστήματος της Ιόχρου Φλόγας.

 

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από ηλικία, θρησκευτικές πεποιθήσεις και μορφωτικό επίπεδο.


Επισήμανση:

Το Αγγελικό Θεραπευτικό Σύστημα της Ιόχρου Φλόγας δεν υποκαθιστά την ιατρική σε καμία περίπτωση. Αντίθετα, βοηθά τον άνθρωπο δρώντας στο ενεργειακό του σώμα, η ανισορροπία του οποίου επηρεάζει αρνητικά το φυσικό σώμα. Συστήνεται λοιπόν σε κάθε περίπτωση να ακολουθούνται πιστά οι ιατρικές συμβουλές.

Βασικός στόχος του Αγγελικού Θεραπευτικού Συστήματος της Ιόχρου Φλόγας είναι να προληφθεί κάθε ασθένεια, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται με την ισορροπία του ενεργειακού σώματος και την ομαλή ροή της ενέργειας.